High Rack

High Rack, еден од најпознатите модерни системи за организација и превоз, со бројни различни основи и елементи за проширување – неподвижни и подвижни – по потреба.

• Може да биде изменет и проширен во секое време, без потреба за алатки
• Речиси неограничен спектар и опции од маси или колички до сталажи
• Високо-квалитетни површини, тела и додатоци направени од жица, стакло и дрво

Со можност за подесување на полиците на растојание од 50 mm, полиците може да бидат флексибилно прилагодени на саканата висина.
High Rack системот се карактеризира со висок сјај, хромирани столбови кои завршуваат со хромирани капи и пластични нозе или тркала и жичани полици во високо-сјајна хром позлата.