Овошје и Зеленчук

Поставување на влезот во супермаркет има значителен ефект врз тоа како луѓето пазарат во продавницата, и колку тие трошат.
Луѓето кои го пазарат свежа храна (на пример , месо, овошје и зеленчук) имаат тенденција да трошат повеќе, па затоа овие делови од супермаркетите се претставени преку совршена висококвалитетна атмосфера како релаксирана, свежа и чиста животна средина со што се создава чувство на доверба и емоционална вклученост во шопинг искуството.
Овде можете да видите мал избор на решенија, кои сите ги прикажуваат Вашите свежи производи на атрактивен и функционален начин.