Додатоци

Нашиот партнер Wanzl нуди широк спектар на дополнителна опрема која има голема примена во секој продажен објект согласно опсегот на производи и потребите на клиентите со цел зголемувње на продажбата. Нивниот модерен дизајн, висок квалитет, удобност, функција или безбедносна функција и издржливост се нивна главна одлика.